Leonore Dorigo

In de beelden van Leonore Dorigo is het architecturale soms nog aanwezig. Het is een gevolg van de tijd dat zij als architecte en stedenbouwkundige werkte. En ook later, als directeur stadsontwikkeling en beheer had ze te maken met het vormgeven van materialen en van de stad.

Ruim twintig jaar is Leonore bezig met beeldhouwen. Ze nam deel aan workshops in Nederland en Frankrijk en staat met enige regelmaat op kortdurende (solo-)tentoonstellingen. In het najaar van 2014 was ze gastexposant bij Galerie Absoluut in Amersfoort en als uitvloeisel daarvan sloot zij zich aan bij deze groep beeldend kunstenaars. Zij doet meerdere keren per jaar mee aan grote en kleine groepsexposities.

Voor Leonore is het steenhouwen zowel rust en leegte als de kracht om te zoeken wat buiten haar bereik ligt en haar bezighoudt. “Ik vind het fijn om iedere keer weer iets uit te proberen, te onderzoeken: een materiaal, vorm of gevoel.” Ze wil de kracht van het materiaal blootleggen zonder het te vernielen of het te mooi te maken. Het is een gevecht om haar idee in steen te vatten. Steensoorten inspireren haar door hun lichtvoetigheid en grilligheid, of juist het fijne van de structuur.

www.leonoredorigo.nl

leonore@dorigo.nl