Susan Koopman

« van 2 »

Beeldend werken en kunst nemen een belangrijke plaats in in het leven van Susan Koopman.

In haar werk als begeleider en beeldend therapeut binnen diverse sectoren in de zorg heeft bezig zijn met beeldende materialen altijd een grote rol gespeeld. Dit vanuit haar ervaring dat het ‘beeld’ en het ‘proces’ van beeldend bezig zijn voor mensen toegankelijker en betekenisvoller kunnen zijn dan het ‘woord’.

In binnen- en buitenland heeft Susan door de jaren heen diverse beeldhouw workshops en cursussen gevolgd om beeldhouwtechnieken onder de knie te krijgen en een eigen beeldtaal te ontwikkelen.

Momenteel staat professionalisering van haar beeldhouw carrière centraal.

In haar beeldhouwwerk streeft Susan naar helderheid. Zij maakt zagend, hakkend, raspend en schurend ruimte in de steen op zoek naar een definitieve vorm: het beeld. Dit uiteindelijke beeld kan figuratief zijn of abstract. Afhankelijk van het idee, de associatie die haar heeft geïnspireerd.

Voor Susan is bezig zijn met kunst:
– Verwondering
– Verleiding
– Verdieping
– Vermaak.

Kunst maken betekent overgave.

www.susankoopmanbeelden.com