Reina de Weijer

Met behulp van lijnen, vlakken en kleur in diverse materialen maakt Reina beelden die zeer divers zijn, maar altijd weer naar mijn bron verwijzen en aards zijn. Zij is verankerd in de kunsttraditie van de 20ste en 21ste eeuw, en weet zich verbonden met de kunstuitingen van de mens uit de steentijd en daarvoor.

De getijden van eb en vloed van zon en maan hebben ons door de millennia heen beïnvloed. Waar in het landschap oertijd zichtbaar is zijn er verwijzingen naar mythen en sagen. Gelaagdheid in stenen, rotsen en kliffen tonen sporen van onstaan en het leven van de aarde.

Elementen uit die zichtbare en verhaalde werkelijkheid abstraheert zij in haar werk laag na laag. Zo zoekt zij naar haar eigen mythologie waarin oude beelden resoneren en op een eigentijdse wijze gevormd worden en misschien wel iets zichtbaar maken waar geen woorden voor zijn….

http://www.porthmeorgroup.org/Reina-de-Weijer/

reina.de.weijer@zonnet.nl