Magdalena de Coninck

 

Magdalena de Coninck schildert sinds 2003. Ze volgde lessen bij kunstenaar Gabriële Fäustle-Diller in Baarn en bij Carine van Gorp aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunst te Laren. Daarna heeft ze zich als autodidact ontwikkeld. In haar werk gebruikt ze acrylverf, gouache en pastelkrijt.

Haar inspiratiebron is de aarde als levende planeet, de gelaagdheden van de mens, zijn fantasie, zijn hunkering naar visie, stilte en schoonheid, zijn gebrekkigheid.

Er is een innerlijke noodzaak, er is beschouwing en er is verf. Magdalena maakt geen voorafgaande tekening en de schilderijen komen in lagen en fasen tot stand. Ze laat zich verrassen, kijkt tussentijds naar waar ze is beland, gaat door met schilderen en schouwen tot ze herkenning ziet en voelt met haar oorspronkelijk idee. Meestal zijn er dan vrije, imaginaire aarde- of ziele-landschappen ontstaan.

Haar wereldbeeld is veranderend en reflectief. Haar stijl wordt ervaren als vrij expressief, lyrisch organisch, geabstraheerd figuratief.

Soms ontstaan tijdens het schilderen gedichten. Deze zijn inmiddels verzameld in het kunstboek ‘Zweefpauze in de Lucht’ en binnenkort in ‘Aardelyriek’.

Zie ook: www.deconinck.exto.nl

Uitnodiging: AARDE

Aarde van vóór ik was

spreidt bedachtzaam haar eeuwen,

stapelt zorgvuldig

korstmossen op steen, schelpjes, botten

geven stof tot denken.

(uit WORDING, van Magdalena de Coninck)

Galerie Absoluut nodigt je uit voor de expositie AARDE van Germán Jiménez en Magdalena de Coninck.

Magdalena de Coninck benadert de aarde als levend wezen. Ze wil beelden oproepen van de aarde en het oer geheugen, het wordingsproces, de vormkrachten, het innerlijk leven, de korst. Daarna van de mens op zoek naar visie. Zij schildert lyrisch abstract, maakt gedichten en zal tijdens de expositie bij elk schilderij een gedicht tonen en soms voordragen.

Germán Jiménez is een Colombiaans kunstenaar. Hij beeldt in zijn schilderijen de oude verbintenissen uit tussen mens, dier en aarde (pre-Colombiaans Indiaans erfgoed), en doet dit door geabstraheerde symbolen en diersoorten weer te geven. De dreiging van het verlies is voelbaar aanwezig.

Duur van AARDE

De opening van de expositie AARDE is zondag 13 mei, om 16:00 uur. Een aantal van de gedichten zullen dan worden voorgedragen. De expositie is te zien van 11 mei t/m 10 juni 2018 in Galerie Absoluut, Weverssingel 37, Amersfoort.

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 13:00-17:00 uur.

Entree is gratis en voor iedereen. We ontvangen je graag.