Waar kan uw bijdrage naar toe:

Rekeningnummer: NL45 TRIO 0254 7649 75 / Stichting Absoluut Kunst&zofoort /
KVK: 851799024 / Onder vermelding van Heilige Huisjes kenmerk: 3016

Bij overmaking van € 15 ontvangt u 1 aflaat.

Elke volgende aflaat € 10 extra. Dus 3 aflaten voor € 35 enz.

Stuur graag een email  met uw naam en voor welke specifieke hoofdzonde / nummer U een Aflaat wilt hebben,  naar: Louise.devrieslentsch@gmail.com

Met creatieve groet en vast hartelijk dank voor uw steun,

Marjolein Tönis en Louise de Vries Lentsch
Galerie Absoluut Kunst&ZoFoort

Meer informatie over het project. http://www.galerieabsoluut.nl/heiligehuisjes

Voorbeeld keuze uit aflaten:
De gekozen aflaten worden opgestuurd in pdf (positief en in spiegelbeeld). Print ze uit op transfer papier en strijk ze op een t-shirt, tas of waar je wilt. Een instructie wordt u toegezonden.

aflaten

 

Ondeugden Deugden Nummer
Hoogmoed = superbia Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid) 1
Hebzucht = avarita Justitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 2
Onkiesheid, lust= luxuria Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing) 3
Nijd, afgunst = invidia Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus) 4
Gulzigheid, onmatigheid = gula Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas 5
Gramschap, wraak = ira Spes (Hoop) 6
Gemakzucht, luiheid = acedia Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid) 7


terug naar de vorige pagina