Ellen Faber

gepakt voor weer een dag
stapt huiselijk geluk met rasse schreden
voort in de tijd

Muurhuizen 29
Muurhuizen 139/141


www.ellenfaber.info

e.faber8@gmail.com

06 43 76 94 81