Contact en adres

Onze locatie: Op dit moment heeft de galerie geen vaste locatie. Bij de actuele exposities wordt het bezoekadres opgenomen.

Openingstijden wisselen per expositie en worden opgenomen in de aankondiging.

contact: info@galerieabsoluut.nl

IBAN: NL45TRIO0254764975  ten name van Stichting Absoluut

zie ook onze andere site www.absoluut-on-the-road.nl