Contact en adres

De galerie heeft geen vaste locatie. Bij de actuele exposities wordt het bezoekadres opgenomen.

Openingstijden wisselen per expositie en worden opgenomen in de aankondiging.

Contact: info@galerieabsoluut.nl

IBAN: NL45TRIO0254764975  ten name van Stichting Absoluut