Nu in de galerie “RECONSTRUCTIE”

 zie het bericht hiernaast!

 

Daarna de expositie AARDE door German Jimenez en Magdalena de Coninck
(zie berict hiernaast)