Onze  huidige expositie: 

Laatste weekend 12-13-14 okt !      Weverssingel 37 Amersfoort.

 

Vertrekpunt voor deze expositie is de Divina Comedia van Dante.

De tekst was aanleiding om eigen beelden te vinden die in deze tijd passen. Drie kunstenaars met ieder een eigen insteek; een beeldhouwster, een schilder en een grafisch kunstenaar.

Dante biedt een reis die drie fasen kent: een universeel gegeven in de traditie van het heldendicht.

Eerst de afdaling naar de hel, wat ook nu op vele manieren betekenis kan krijgen.

Dan het vagevuur, waar menselijke missers bestraft of rechtgezet worden, in een streven naar eeuwige balans.

Ten slotte – dat alles eenmaal overwonnen – de tocht omhoog naar het licht, naar wat Dante in middeleeuwse traditie de hemel noemt.

Op onze zoektocht kwam als dragend beeld ‘schaduw water’ centraal te staan.

Het begint bij het afdalen naar de onderwereld en het oversteken van het donkere water van de Styx.

Daar in de diepte en de duisternis is het mogelijk diverse schaduwkanten van jezelf tegen te komen. Om dan met nieuwe kennis en inzichten de weg naar het licht te gaan.

Vanaf 19 september hebben we een groepsexpositie van alle deelnemende kunstenaars met als thema  “verandering”

De ervaring van de werkelijkheid is geen vaststaand feit maar veranderlijk.

Omdat de werkelijkheid continu in beweging is, is er dus geen sprake van 1 werkelijkheid!’

(filosoof H. Bergson)

Wat zie je als je kijkt naar een beeld wat ‘verandering’ uitbeeldt?

De verandering zelf? De verandering die nog komen gaat? Of juist de verandering die al heeft plaats gevonden? En wát is er precies veranderd? Wat vertelt het beeld en wat vertelt het over het beeld wat je níet ziet? Wat zou het referentiepunt kunnen zijn van waaruit de verandering heeft plaats gevonden of nog gáát plaats vinden? En welke verandering brengt dit beeld bij jou teweeg?

De kunstenaars van Galerie Absoluut hebben ieder op hun eigen wijze vorm gegeven aan het thema ‘Verandering’.

De expositie is van 19 oktober tot en met 11 november te zien bij Galerie Absoluut.

Weverssingel 37, Amersfoort

Openingstijden vrij-zo 13.00 – 17.00 uur.